top of page

Faglig påfyll i helgen

Vil du lære noe nytt de neste dagene? Da kan du stikke over til nettsiden til leverandøren vår McLanahan, som har lagd et webinar om C&D resirkulering.


Hvordan kan avfall omgjøres til verdifull ressurser? Salgsdirektøren Neil Mullan forteller om

utfordringer og strategier knyttet til prosessering av materialer. C&D Resirkulering 101 dekker diskusjoner om våtbehandling av C&D-avfall. Etterspørselen etter resirkulerte materialer øker sammen med større krav til utslippsreduksjon og flere bærekraftige trender, der C&D resirkulering kan svare til etterspørselen.


Se hele webinaret på nettsiden til McLanahan.Kommentare


bottom of page