top of page

Personvernerklæring for Kiesel Norge AS

Kiesel Norge AS gjør sitt beste for å overholde EUs personvernforordning av 27. april 2016
(2016/679 General Data Protection Regulation, «GDPR»), for å ivareta ditt personvern.

 

Vår personvernerklæring forklarer hvilke personopplysninger vi behandler og hvorfor vi gjør det, hva vi bruker opplysningene til, samt hvordan vi jobber for å sikre at opplysningene er trygge hos oss.

Kiesel Norge AS er et selskap som importerer og selger materialhåndteringsmaskiner og utstyr, og leverer servicearbeid og reservedeler i ettermarkedet.
 

Vårt hovedkontor ligger i Berghagan 1, 1405 Langhus, Viken.

Spørsmål om personvern kan rettes til info@kiesel.no, eller på telefon +47 64 86 28 94.

Personvernerklæring
Working Over Coffee

Våre behandlingsformål: 
Vi behandler personopplysninger på bakgrunn av nødvendige forhold for vår drift som leverandør av våre produkter. Det er personopplysninger som ivaretar våre kundeforhold, og forhold til våre leverandører og servicepartnere. Vi behandler også personopplysninger i rekrutteringsøyemed.

Vi behandler dine personopplysninger kun i samsvar med de formål som opplysningene er innhentet for.

Personopplysninger som behandles hos oss:
Kiesel Norge AS bruker e-post og telefon i sitt daglige virke for å følge opp våre kunder og forpliktelser. Relevante opplysninger som avdekkes i denne sammenheng lagres i vårt CRM-system som en nødvendighet for å følge opp våre avtaler og leveringsforpliktelser, og dette er i henhold til personvernloven.

Våre ansatte kommunisere også via epost internt, og hver og en er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle. De skal årlig rydde i epostkontoen sin og slette all unødvendig informasjon. Ved fratredelse avsluttes epostkontoen, og eventuell nødvendig informasjon overføres til vedkommende som har behov for informasjonen i henhold til de formål den er oppgitt for.

Sensitive personopplysninger sender vi ikke via epost eller annen ukryptert elektronisk kanal.

Vi publiserer nyheter på vår nettside, Instagram, LinkedIn og Facebookfeed, og vi henter bestandig inn samtykker i forkant for å legge ut bilder eller andre personopplysninger på våre sider.

Kiesel Norge AS sender ut eposter med nyheter fra oss, kampanjer for ulike produkter, informasjon om nye produkter og informasjon om servicebulletiner fra våre leverandører. Vi sender disse ut basert på informasjonen vi oppbevarer om våre kunder i vårt CRM-system etter rettmessige behandlingsformål. Disse epostene sendes også med informasjon om hvordan du kan gå frem for å unngå å få tilsvarende eposter i fremtiden, hvis du ikke lenger ønsker å motta disse.

Som jobbsøker hos oss vil dine innsendte opplysninger lagres hos oss på et område hvor kun de som trenger informasjonen har tilgang. Alle opplysninger slettes innen 6 måneder etter endt rekrutteringsprosess. Tilgang til personalmapper hos oss er begrenset til kun de som har behandlingsgrunnlag.

Behandling av personvern
Sunset in the Woods_with Green and Brown_ Ground
Samarbeidspartnere og sikkerhetstiltak:

Vi deler personopplysninger med selskaper som leverer tekniske og administrative tjenester til oss, slik som IT-leverandører. Vi har avtaler med disse for å sikre ditt personvern.

Vi benytter en ekstern leverandør til vår hjemmeside, og vi informerer følgende om bruk av informasjonskapsler på denne siden:

Det finnes to forskjellige typer informasjonskapsler; sesjonskapsler og permanente kapsler:

Sesjonskapsler er slike som slettes når du lukker nettleseren din, og ikke henter informasjon fra din enhet. Disse kapslene lagrer typisk informasjon som ikke identifiserer brukerens identitet.

Permanente kapsler er slike som lagres på din enhet i en gitt tidsperiode, eller til du selv sletter dem,
og brukes til å samle informasjon om brukeren, som for eksempel surfeadferd på nettet eller en brukers preferanser for en spesifikk nettside.

Her ser du hvilke informasjonskapsler som benyttes på vår side:

Navn
Type
Hensikt
TSxxxxxxxx d (Hvor x er erstattet med en tilfeldig serie av tall og bokstaver)
Permanent
Sikkerhet
TSxxxxxxxx (Hvor x er erstattet med en tilfeldig serie av tall og bokstaver)
Permanent
Sikkerhet
smSession
Permanent (to uker)
Identifiserer innloggede medlemmer av siden
XSRF-TOKEN
Permanent
Sikkerhet
hs
Sesjon
Sikkerhet
svSession
Permanent
Identifiserer unike gjester og sporer gjesters sesjoner på siden
Samarbeidspartnere
Type informasjonskapsler
Dine rettigheter

Du kan ha rett til å be oss å:

 

  • Gi deg ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

  • Gi deg en kopi av personopplysninger om deg.

  • Oppdatere dine personopplysninger.

  • Slette opplysninger som vi ikke lengre har grunnlag til å oppbevare. 

  • Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger.

  • Gi deg opplysninger du har gitt til oss i en strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format eller,
    der det er teknisk mulig, be oss om å overføre disse til en annen virksomhet. 

  • Trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt oss. 

Vi vil holde vår personvernerklæring på denne siden oppdatert.

bottom of page