top of page

Vi vil bidra!

Som sertifisert Miljøfyrtårn har vi klare mål om å være en bidragsyter og pådriver, både i vårt nærmiljø og i vår bransje, når det gjelder miljøhensyn. Dette påvirker oss i hverdagslige gjøremål og i våre langsiktige strategiske oppgaver.

Ocean_and_sky

Vi legger tilrette for å tenke på våre omgivelser i hverdagen, når vi planlegger for vår fremtid.

green_papers_and_computer

Vi jobber med detaljene  -
og det gir resultater!

Miljø

Tankesettet bak våre strategiske avgjørelser med fokus på miljø på vektskåla:

  • Vi strekker oss etter å jobbe med fokus på helse, miljø og sikkerhet i alle ledd.

  • Vi jobber for et sunt og positivt arbeidsmiljø, og har som mål å være en trygg og givende arbeidsplass.

  • Vi vil bidra til redusert forbruk og mindre avfall i bedriften, og tenke helhetlig og langsiktig i innkjøp og organisering.

  • Vi har som mål å yte god service til våre kunder og omgivelser på effektivt og fornuftig vis.

Vi ble Miljøfyrtårnsertifisert for første gang 26. mai 2017, og resertifisert i både 2020 og 2023, som bekreftelse på vårt kontinuerlige miljøarbeid. Vi holder fokus og fortsetter å strekke oss etter å levere enda bedre.

I den nyeste rapporten fra Miljøfyrtårn kan det ses at vi blant annet har nådd målet vårt for sorteringsgrad (89,15 %, mens målet over 85 %). Selv om vi har blitt flere ansatte har ikke drivstofforbruket økt like mye, siden en selger har gått til anskaffelse av en elektrisk bil.

 

Trykke her for å lese vår miljørapport for 2022.

Mountain_Stream_ trees_and grass

Har du innspill til Miljørapporten eller ønsker du å få tilsendt mer informasjon? Send oss en epost til info@kiesel.no. Vi tar gjerne i mot forbedringsforslag til vårt miljøarbeid!  

Vi er sertifisert hos Miljøfyrtårn, med hav og himmel i bakgrunnen
bottom of page