top of page

Vi vil bidra!

Som sertifisert Miljøfyrtårn har vi klare mål om å være en bidragsyter og pådriver, både i vårt nærmiljø og i vår bransje, når det gjelder miljøhensyn. Dette påvirker oss i hverdagslige gjøremål og i våre langsiktige strategiske oppgaver.

Ocean_and_sky

Vi legger tilrette for å tenke på våre omgivelser i hverdagen, når vi planlegger for vår fremtid.

green_papers_and_computer

Vi jobber med detaljene  -
og det gir resultater!

Tankesettet bak våre strategiske avgjørelser med fokus på miljø på vektskåla:

  • Vi strekker oss etter å jobbe med fokus på helse, miljø og sikkerhet i alle ledd.

  • Vi jobber for et sunt og positivt arbeidsmiljø, og har som mål å være en trygg og givende arbeidsplass.

  • Vi vil bidra til redusert forbruk og mindre avfall i bedriften, og tenke helhetlig og langsiktig i innkjøp og organisering.

  • Vi har som mål å yte god service til våre kunder og omgivelser på effektivt og fornuftig vis.

Vi ble Miljøfyrtårnsertifisert for første gang 26. mai 2017, og resertifisert i 2020 som bekreftelse på vårt kontinuerlige miljøarbeid som viser at vi holder fokus og fortsatt strekker oss etter å levere enda bedre.

 

 

Trykke her: for å lese vår miljørapport for 2021.

Mountain_Stream_ trees_and grass
bottom of page