top of page

Vi vil bidra!

Som sertifisert Miljøfyrtårn har vi klare mål om å være en bidragsyter og pådriver, både i vårt nærmiljø og i vår bransje, når det gjelder miljøhensyn. Dette påvirker oss i hverdagslige gjøremål og i våre langsiktige strategiske oppgaver.

Ocean_and_sky

Vi legger tilrette for å tenke på våre omgivelser i hverdagen, når vi planlegger for vår fremtid.

green_papers_and_computer

Vi jobber med detaljene  -
og det gir resultater!

Miljø

Tankesettet bak våre strategiske avgjørelser med fokus på miljø på vektskåla:

  • Vi strekker oss etter å jobbe med fokus på helse, miljø og sikkerhet i alle ledd.

  • Vi jobber for et sunt og positivt arbeidsmiljø, og har som mål å være en trygg og givende arbeidsplass.

  • Vi vil bidra til redusert forbruk og mindre avfall i bedriften, og tenke helhetlig og langsiktig i innkjøp og organisering.

  • Vi har som mål å yte god service til våre kunder og omgivelser på effektivt og fornuftig vis.

Vi ble Miljøfyrtårnsertifisert for første gang 26. mai 2017, og resertifisert i både 2020 og 2023, som bekreftelse på vårt kontinuerlige miljøarbeid. Vi holder fokus og fortsetter å strekke oss etter å levere enda bedre.

I den nyeste rapporten fra Miljøfyrtårn kan det ses at vi har blitt flere ansatte, og derfor har både antall flyreiser og kjørte km gått oppover. Med en ny elektrisk selgerbil fra august av, er en større del av kjørte kilometere elektriske og strømforbruket på bil har derfor økt. 

 

Trykke her for å lese vår miljørapport (pdf) for 2023.

Mountain_Stream_ trees_and grass

Har du innspill til Miljørapporten eller ønsker du å få tilsendt mer informasjon? Send oss en epost til info@kiesel.no. Vi tar gjerne i mot forbedringsforslag til vårt miljøarbeid!  

Vi er sertifisert hos Miljøfyrtårn, med hav og himmel i bakgrunnen
bottom of page