top of page

Kiesel Norge og veien hit

​Vi er en solid, landsdekkende leverandør med en bred portefølje innen materialhåndtering, og utfører servicearbeid og reparasjoner hos våre kunder fra nord til sør i tett samarbeid med våre servicepartnere.

For det norske markedet ble Fuchsmaskiner frem til 1995 kjøpt direkte fra Kiesel GmbH. Toni Kiesel kjørte rundt til skraphandlere i vårt langstrakte land for å finne kunder, med kone og barn på slep i en campingvogn. De aller første Fuchsmaskinen levert i Norge ble solgt av Toni selv. Toni er sønn av Helmut og Christa Kiesel som startet selskapet Kiesel GmbH i 1958. 

Fjelltopper med skyer og grå himmel

Kiesel Norges historie: 

Fra salg med campingvogn på slep, til salg av materialhåndterere på båt 

Kiesel Norge AS er til den dag i dag det eneste selskapet i Kiesel-familien som leverer Fuchs lastemaskiner til montering på lasteskip.

Starten i Norge

Starten i Norge

Etter hvert var det også Toni Kiesel som la til rette for oppstarten av en egen, norsk forhandler av Fuchs sine lastemaskiner. Han opprettet kontakt med et norsk firma som het Gulsvik Industrimaskiner AS, som ble startet i 1994/1995 for å importere og selge industrimaskiner.

Dette firmaet ble drevet av Erik Gulsvik, og det var ikke større forhold enn at Erik jobbet ut ifra sin egen leilighet i Oslo,
med varelager i kjellerboden de første årene.

 

Gulsvik Industrimaskiner AS ble forhandler av Fuchsmaskiner fra 1995 og hadde et kort navneskifte til Hoffmann Norge AS, før det rundt 1995/96 ble Kiesel Skandinavia AS.

Anlegg og Motor AS 

Før det ble opprettet en norsk forhandler hadde Brødrene Johnsen i Skien, den gang også kjent som «Kalk-Johnsen» og det som i dag er en del av Stena Recycling,
benyttet Audun Fredriksen, deleier i Anlegg og Motor AS, på service og reparasjoner på sin Fuchsmaskin.
Brødrene Johnsen tipset Kiesel i Tyskland om Audun og dermed var det han som ble brukt på garanti, service og reparasjoner.

Erik og Audun drev de kommende årene hvert sitt selskap, tett samkjørt.

I 1997/98 flyttet Erik sin business ut av leiligheten hans og inn i lokaler vegg i vegg med Audun sitt firma, Anlegg og Motor AS, i Berghagan 7 på Langhus.

 

I takt med økende arbeidsmengder hadde Kiesel Skandinavia AS nå vokst til å bli tre ansatte. Sammen utviklet de også et servicesamarbeid med flere selvstendige selskaper som hadde kompetanse til å utføre service og reparasjoner på materialhåndteringsmaskinene som Kiesel Skandinavia AS leverte.​

 

Kiesel Skandinavia AS​​
I 2001/2002 utformet Kiesel GmbH en skandinavisk modell hvor Norge, Sverige, Finland og Danmark var involvert.
I modellen satt Kiesel GmbH som den største eieren i Kiesel Holding AS og de skandinaviske landene med to ansatte hver som deleiere i Kiesel Holdning AS.

 

I Norge gikk Audun Fredriksen inn på eiersiden sammen med Erik Gulsvik.

Denne modellen bestod frem til 2015 hvor man så gikk vekk fra holding-modellen og hvert skandinavisk land ble eid 100% av Kiesel GmbH.

​Utover 2000-tallet var det sterk vekst i firmaet. Det ble flere ansatte og flere produkter å selge. Fra å være fokusert hovedsakelig på skrapkunder ble det sakte, men sikkert, en dreining mot de som drev med mottak og gjenvinning av avfall.
 

Produktporteføljen ble utvidet til å inneholde kverner, sikter og avfallspresser, i tillegg til forskjellige type utstyr som ble benyttet sammen med disse maskinene. I 2012 ble de første båtmonterte lastemaskinene levert, som etter hvert har vist seg å bli et spennende marked for Fuchsmaskiner.


Kiesel Norge AS er til den dag i dag det eneste selskapet i Kiesel-familien som leverer Fuchs lastemaskiner til montering på lasteskip.​

Kiesel Skandinavia
Lagerlokale_ i_ Ås

Kontorene i Ås

Servicebiler_ og_ lager_ i_ Ås

Kontorene i Ås

De siste årenes utvikling

Kiesel Norge AS – de siste årenes utvikling

 • Dagens leder, Claus Leite, kom inn i selskapet som selger i 2005.

 • Innen 2007 hadde selskapet vokst ut av sine lokaler på Langhus og flyttet til Gamle Mossevei ved Korsegården i Ås.

 • I 2016 tok Claus Leite over stafettpinnen fra Erik Gulsvik og med det ansvaret for hele den daglige driften.

 • I 2016 opprettet Kiesel Norge AS en egen serviceavdeling i Trondheim.

 • På eiersiden ble selskapet i 2017 delvis kjøpt opp av Nasta AS, Hitachi-forhandleren i Norge. Dermed har vi nå to solide eiere i ryggen i form av Nasta AS og Kiesel GmbH.

 • Kiesel Norge ble Miljøfyrtårnsertifisert i 2017, og resertifisert i 2020. Vi er i stadig utvikling for å være en dynamisk og proaktiv leverandør for våre kunder, og en trygg og motiverende arbeidsplass for våre ansatte.

 • I 2020 flyttet vi også tilbake til Langhus, denne gangen til Berghagan nr. 1, i lokaler som passer bedre til både størrelse, drift og bærekraft.

 • Vi består nå av 16 engasjerte og hardtarbeidende hoder, med fokus på fornøyde kunder og et engasjerende og inspirerende arbeidsmiljø.

 • I takt med økningen i antall leveranser av maskiner og utstyr, gikk vi i 2020 over fra å ha landsdekkende selgere til å dele landet i egne salgsregioner.  

 • Siste tilskudd i utviklingen er vår ferske avdeling i Stavanger, lokalisert hos vår servicepartner Haugsland AS.
  Der har vi etablert et kontor med en selger i 2022.

 • Fra årsskiftet til 2023 har vi fått inn de første produktene i den nye serien vår av knusere, stackere og sikteverk.
  Her kan du lese mer om de
  nye leverandørene av produktene, Tesab og Lippmann, eller ta kontakt for å avtale demonstrasjon. 

 • Sist, men ikke minst, har vi blitt forhandlere av produkter fra McLanahan

Her kan du lese historien til våre eiere Nasta AS (Sørenco AS) og Kiesel GmbH.

Bilder fra dagens kontor

Dagens kontorer i Berghagan 1, på Langhus

bottom of page