top of page

Sikter

Eggersmann_ logo

Vår leverandør Eggersmann leverer sikter fra Terra Select. De er en produsent i premiumsegmentet av sikteverk til alle formål- trommelsikter, stjernesikter og vindsikter. Modellserien er omfattende og dekker alle behov.

T 60 sikteverk i bruk til å sikte jord
bottom of page