Sikter

Eggersmann_ logo

Vår leverandør Eggersmann leverer sikter fra Terra Select. En produsent i premiumsegmentet av sikteverk til alle formål- trommelsikter, stjernesikter og vindsikter. En omfattende modellserier som dekker alle behov.

T 60 sikteverk i bruk til å sikte jord