Eggersmann new 2.png

Eggersmann kverner:

 

Teuton – Eggersmanns nyutviklede singelrotor, saktegående kvern. Dette er en kraftig kvern, med stor fleksibilitet og kapasitet. Kverna består av en enkelt kverneaksel med skrudde tenner, og justerbar motkniv. Sammen med raster/siktekurv kan denne kverne sluttfraksjon fra 500 til 0-100 mm fraksjon. Denne kvernen kan brukes til restavfall, treverk, hage- og grøntavfall, rivningsavfall, plast og gummi m.m. 

 

Forus – Produsent av grovkverner basert på 2-rotor prinsippet. Enkle, men effektive kverner som er ypperlig til grovkverning av treverk, hage og grøntavfall samt restavfall.

 

 

Peterson Logo.png

Petersons hurtiggående kverner er enestående på kverning av rivnings/returtrevirke når det gjelder solide maskiner hvor man trenger høy kapasitet og homogent endeprodukt med minst mulig finstoff.

Petersons chippere kjennetegnes av solid byggekvalitet og høy kapasitet innenfor produksjon av bio-brensel fra jomfruelig trevirke

Hammel_Logo_R_2011_Recyclingtechnik_RGB.

Hammel – Produsent av kverner for trevirke, restavfall og metall. Enkel, robust og velprøvd konstruksjon, basert på 2-rotors prinsippet. Hammel har alltid vært en innovatør innenfor dette segmentet, og er et velrenommert merke ute i verden.  

Peterson-1700D-Horizontal-Grinder.jpg
TEUTO Z 55 ft. A55 and T 60 - Versmold.j