I disse dager..

1/3

Tiltak i forbindelse med pågående Coronapandemi:

Vi gjør det vi kan som bedrift og som medmennesker for å skape trygge og tilnærmet normale dager for hverandre i bedriften og samfunnet  rundt oss. Vi tilrettelegger hverdagen i henhold til alle nasjonale og lokale retningslinjer som til enhver tid  gjelder for å gi vårt bidrag i denne dugnaden, og gjøre det vi kan for å redusere smitte. Vi innfører nødvendige tiltak fordi vi bryr oss om hverandre, og vi finner nye løsninger på den daglige driften som gjør det mulig for oss å allikevel levere våre tjenester til dere som kunder. Vi vet at dere er utrolig viktige hjul i vårt samfunn til enhver tid, og ønsker ikke at dere skal møte unødvendige humper i veien i disse dager. 

Som alle andre bedrifter er vi nødt til å vurdere situasjonen fortløpende. Om vi blir tvunget til å gjøre tiltak som rammer vår kundeservice, eller om vi på annet vis blir påvirket av nødvendige tiltak i andre bransjer eller hos våre leverandører, vil vi oppdatere våre kunder via vår hjemmeside, og gjennom utsendelse av nyhetsbrev.

Med vennlig hilsen Claus Leite, Daglig Leder.